:: กิจกรรม
   วันที่ 07 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
   วันที่ 25 ก.ค 2560
จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
   วันที่ 10 ก.ค 2560
จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
   วันที่ 04 ก.ค 2560
จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
   วันที่ 20 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
:: บทความ
   วันที่ 04 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1295 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 2275 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1573 ครั้ง
:: คำถามที่พบบ่อย
HAPPINOMETER คืออะไร?
อยากสำรวจความสุขต้องทำอย่างไร?
"การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness)" หรือ "R2H" คืออะไร?
โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน
จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (พ.ศ. 2559 - 2562)
HAPPINOMETER
แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขคนทำงานในองค์กร
:: รายงานฯ ความสุข
* มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
60.3
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
65.7
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
48.2
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
58.8
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
67.9
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
52.0
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
56.7
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
55.1
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
60.0

เฉลี่ย
59.3

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno