:: R2H โรงพยาบาลวัดสิงห์
   วันที่ 19 ม.ค. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 163 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER

ร่วมกับ โรงพยาบาลวัดสิงห์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

(Routine to Happiness – R2H)” หลักสูตรนักสร้างสุขของหน่วยงาน: คณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ณ วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมทองคำ บัญญัติ พานิชกุล โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno