:: R2H บริษัท โตโยต้า จำกัด
   วันที่ 13 มี.ค. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER

ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

(Routine to Happiness – R2H)” 

 ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุม201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

           

 

 

           

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno