:: R2H กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่ 2
   วันที่ 03 เม.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER

ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness – R2H)”

โครงการสร้างบรรยากาศในการทำงาน

"อบรมการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รุ่นที่ 2"

ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประภาณุรัวษี ชั้น 1 โรงแรมเดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

     

 

     

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno