:: R2H นิสสันลีสซิ่ง
   วันที่ 20 มิ.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง |

รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมด้วยคณะทำงาน HAPPINOMETER ร่วมกับ นิสสันลีสซิ่ง

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน

(Routine to Happiness – R2H)”

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขการทำงาน

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

 

ณ ห้องประชุม 414   ชั้น 4   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

       

 

 

       

 

 

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno