:: R2H - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
   วันที่ 29 มี.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง |

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน - Routine to Happiness:R2H”
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ “WISHING TREE RESORT” อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ อาจารย์วรรณี หุตะแพทย์ เป็นวิทยากร ตลอดงาน

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno