:: อบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   วันที่ 31 พ.ค. 2561 | จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง |

ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นำคณะบุคลากร มหาวิทยาลัย

เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร”  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีมงาน HAPPINOMETER  ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

       

 

       

 

      

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 520 (คุณสุภาณี) ต่อ 536 (คุณพัจนันท์) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno