:: วันแรงงานแห่งชาติ..สถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย
   วันที่ 30 เม.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 2724 ครั้ง |

สถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย

โดย รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ( sirinan.kit@mahidol.ac.th )
และ วรรณี หุตะแพทย์ ( wannee.hut@mahidol.ac.th )

          ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจความสุขคนทำงานในประเทศไทยประจำปี 2558 เป็นรายองค์กรทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ด้วยแบบสำรวจ HAPPINOMETER: การสำรวจความสุขด้วยตนเอง โดยมีคนทำงาน อายุระหว่าง 18 – 60 ปี ที่กรอกแบบสำรวจด้วยตนเองทั้งสิ้น จำนวน 13,906 คน

“ความสุขคนทำงาน”  มีองค์ประกอบทั้งหมด 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี (HappyBody) ผ่อนคลายดี(HappyRelax) น้ำใจดี(HappyHeart)  จิตวิญญาณดี(HappySoul)  ครอบครัวดี(HappyFamily) สังคมดี(HappySociety) ใฝ่รู้ดี(HappyBrain) สุขภาพการเงินดี (HappyMoney) และ การงานดี(HappyWorkLife) 

ผลสำรวจสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 62.2 คะแนน โดย ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ใน มิติจิตวิญญาณดี (HappySoul) 69.7 คะแนน และ มิติผ่อนคลายดี (HappyRelax) มีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 52.2 คะแนน

 

 

สำหรับมิติที่เหลือ เรียงตามค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

 

 

   

 

   

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไท� สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 �.พุทธมณฑลสา� 4 �.ศาลายา �.พุทธมณฑล �.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่� 520 (คุณสุภาณ�) ต่� 536 (คุณพัจนันท�) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com
mobilbahis, mobilbahis inceleme, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez sac, kiev marriage agency,
r57 shell