:: [กิจกรรมโครงการ Happy University] การประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (9 ต.ค.60)
   วันที่ 21 ก.ย. 2560 | จำนวนผู้เข้าชม 291 ครั้ง |

9ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9:30 – 13:00 น. ทางโครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน 
จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ หรือ โครงการ Happy University โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัด "ประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 

จุดประสงค์เพื่อชี้แจงรูปแบบและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยจะมีช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อน” ของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆดังนี้
- มหาวิทยาลัยมหิดล    
- มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: happyuniversity.th@gmail.com / 02-441-0201-4 ต่อ 507

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไท� สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 �.พุทธมณฑลสา� 4 �.ศาลายา �.พุทธมณฑล �.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่� 520 (คุณสุภาณ�) ต่� 536 (คุณพัจนันท�) เบอร์โทรสาร 02-441-9333 เบอร์มือถือ 065-0798997
e-mail: tchs.mu@gmail.com    facebook: HAPPINOMETER    www.HAPPINOMETER.com


Admin
www.free-counter-plus.com
mobilbahis, mobilbahis inceleme, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez sac, kiev marriage agency,
r57 shell